Ga wijs op weg!

GA WIJS OP WEG BLIJF MOBIEL BEURS

mobiliteitsbeurs en grote verkeersmarkt voor doelgroepen vanaf 55 jaar en ouder.


Ouderen vallen onder de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarnaast is het voor een grote groep ouderen lastiger om aan het verkeer deel te nemen vanwege toenemende lichamelijke problemen (minder goed zien, minder bewegelijk, hardhorendheid, afnemende reactievermogen e.d.). Ook worden ouderen in het verkeer door de ogen van jonge en middelbare weggebruikers gezien als onberekenbaar en onkundig. Een aantal bekende vooroordelen. Om dit te doorbreken moeten ouderen die op de openbare weg onderweg zijn met auto, fiets of scootmobiel volop aandacht krijgen om op veilige wijze van A naar B te kunnen reizen. Door de vergrijzing zullen ouderen steeds meer op de openbare weg onderweg zijn. Een belangrijk gegeven waarbij ook de jongere weggebruikers rekening dienen meet te hoiuden   

Volgens Koop&Co reden genoeg om aan deze groep verkeersdeelnemers extra aandacht te besteden in de vorm van een face-to-face voorlichtingsactiviteit. Gedurende een dagdeel een compleet aanbod aan informatie, parkoersen en demonstraties op het gebied van mobiliteit en verkeersveiligheid vormen naast kennisvergroting een goede leerschool en biedt een sterke spin-off voor alle verdere activiteiten en campagnes, die door de verschillende organisaties en instanties lokaal en regionaal worden georganiseerd.

Voorbeeld van het beursaanbod:
 • Oogmetingen
 • Gehoortesten
 • E-bike parcours
 • Rijsimulator
 • Reactietesten door Veilig Verkeer Nederland
 • Demonstraties van ideale zithouding en verantwoord spiegelgebruik in de auto
 • Autoaanpassingen voor bestuurders met een handicap
 • Gratis veiligheidstest van rollators met gratis vervanging van onderdelen
 • Veiligheidstest van fietsverlichting en remwerking
 • Programma aanbod fietsen (o.a. elektrische fiets, lage instapfiets en vierwielerfiets)
 • Scootmobiel parcours en programma aanbod van scootmobielen
 • WMO en mobiliteit Medicijngebruik in het verkeer
 • Hulpmiddelen als rolstoelen en rollators
 • Bob jij Bob ik met een parcours met alcoholsimulatie brillen tot 1.5 promille!
 • Broemritten (rijvaardigheid en verkeersregels)
 • Speurtocht ann de hand van nieuwe verkeersborden met kans op het winnen van een prachtige fiets!
 • Blijf fit in het verkeer: coördinatietesten en behendigheidsoefeningen met instructrices
 • Actuele verkeersregels en verkeersborden
 • Openbaar vervoer en uitleg OV Chipkaart
 • Taxivervoer op maat in de regio
 • Verplichte medische keuringen rijbewijs na je zeventigste door het CBR
 • Straattheater met voorstelling 12 ambachten, 13 ongelukken
 • Programma aanbod Brommobielen
 • Mobiliteit voor mensen met een functiebeperking en chronische aandoeningen

Uitvoerend team

Management ZAT Projectenbureau
Promotiemedewerkers ZAT Projectenbureau

Meer informatie en reserveren

Tijdsduur beurs: circa halve dag
Aantal bezoekers per beurs: varieert per stad, dorp, gemeente of provincie.
Kosten: op aanvraag
Benodigde ruimte: horeca of zalencentrum met voldoende beursruimte en parkeerruimte
Bijzonderheden: Worden toegelicht in een persoonlijk gesprek


*
* verplicht


Spring Mix

Lars Behrenroth
in the mix for
www.alcomobilisme.nl

ZATfm in the Mix

Click and listen to......
ZATFM

Digital Radio Station

Guest-Deejay NOV22

DJ Virato

Foto's

Nieuws


rss
Nederlands Deutsch
© 2024 Koop & Co - Realisatie: Slagkracht