13 februari 2014

Veilig Uitgaan = Veilig Thuiskomen heeft effect, leert wetenschappelijk onderzoek door Universiteit Twente!


Corine Rodenburg heeft via de faculteit communicatie en gedragswetenschappen van Universiteit Twente haar afstudeeropdracht om de effecten van veilig uitgaan = veilig thuiskomen te onderzoeken eind 2013 voltooid. Naast de verbetering van kennis is tijdens het grootschalig onderzoek ook gekeken naar de effectiviteit van de voorlichting op het daadwerkelijke drinkgedrag, de intentie om te drinken, de houding ten opzichte van drinken, het nemen van voorzorgsmaatregelen om thuis te komen na het drinken en de relatie tussen zelfbeeld en assertiviteit bij het omgaan met groepsdruk. In totaal hebben 588 leerlingen van het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 14 tot 16 jaar de voormeting ingevuld. De nameting is door 633 leerlingen ingevuld. Uiteindelijk bleef er een steekproef van 445 leerlingen over die beide testen hebben voltooid en waarvan de resultaten zijn opgenomen in de analyse.
 

Algemene resultaten

Bijna de helft (48%) van de respondenten heeft nog nooit alcohol gedronken. Kennis is significant verbeterd van 11,28 (totaal van 18), naar 12,12. De intentie om alcohol te drinken is gedaald van M 4,14 naar M 3.92 (op een schaal van 5). En ook de houding over het eigen drinkgedrag is significant gedaald. Meervoudige regressieanalyse laat zien dat het gevoel van eigenwaarde en assertiviteit voorspellers zijn voor de moeite die adolescenten ondervinden bij het aanspreken van leeftijdsgenoten op hun gedrag.
 

Conclusie onderzoek

Dit is de eerste studie die de effectiviteit van de voorlichting 'Veilig uitgaan = Veilig thuiskomen' heeft onderzocht. De resultaten suggereren dat de voorlichting de kennis van en over alcohol aanzienlijk verbetert en scholieren een rationele kijk op hun eigen drinkgedrag biedt. De voorlichting vermindert de kans op drinken in de toekomst en de kans om met drank op deel te nemen aan het verkeer. Tot slot leert de voorlichting leerlingen hoe zij om kunnen gaan met groepsdruk, dat één van de grootste beïnvloeders is bij het starten met drinken.

Corinne Rodenburg en Henk H. Koop van het ZAT Projectenbureau zijn graag bereid om geïnteresseerden verder en uitgebreider te informeren. Adres zie contactgegevens.   
Deel dit via social media:
Twitter Facebook LinkedIn E-mail

Spring Mix

Lars Behrenroth
in the mix for
www.alcomobilisme.nl

ZATfm in the Mix

Click and listen to......
ZATFM

Digital Radio Station

Guest-Deejay NOV22

DJ Virato

Nieuws


rss
Nederlands Deutsch
© 2023 Koop & Co - Realisatie: Slagkracht