13 maart 2014

Rovo vraagt aandacht voor Fiets4Safe in Overijssel! 

Iedere morgen fietsen er zo’n 50.000 Overijsselse scholieren naar school.
Omdat jonge fietsers vaak de risico’s van gevaarlijk gedrag onderschatten is het project Fiets4Safe ontwikkeld. Een nieuwe videofilm van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (per 1 januari Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost Nederland, ROVON) moet het project extra onder de aandacht brengen. Het project Fiets4Save gaat uit van leren door te ervaren. Onderdeel is dat jongeren elkaar corrigeren en positieve feedback geven, waarbij de effecten van groepsdruk en voorbeeldgedrag uitvoerig aan bod komen.Ook het gebruik van mp3-spelers en mobiele telefoons op de fiets zijn onderwerp van discussie.De methode streeft ernaar dat jongeren hun opgedane kennis direct in de praktijk toepassen.In dit project staat het fietsgedrag van 12- en 13-jarigen centraal. Tijdens een voorstelling in de vorm van een fictieve rechtszaak vragen professionele acteurs aandacht en begrip voor overige weggebruikers.Ze behandelen op interactieve, positieve en indringende wijze onderwerpen als groepsdruk, elkaar corrigeren en voorbeeldgedrag.De leerlingen kunnen daarna de acteurs in hun spel beïnvloeden. Zo bepalen ze zelf de norm voor verantwoord gedrag. Dat draagt bij aan hun eigen gedragsverandering.


   fiets4safe.jpg


Deel dit via social media:
Twitter Facebook LinkedIn E-mail

Spring Mix

Lars Behrenroth
in the mix for
www.alcomobilisme.nl

ZATfm in the Mix

Click and listen to......
ZATFM

Digital Radio Station

Guest-Deejay NOV22

DJ Virato

Nieuws


rss
Nederlands Deutsch
© 2023 Koop & Co - Realisatie: Slagkracht