13 februari 2017

Paolo de Zebratemmer succesvol in de provincie Groningen 

In het najaar van 2016 is Paolo de Zebratemmer in de persoon van Joep Dorren op maar liefst 59 basisscholen in de provincie Groningen onderweg geweest. Kris-kras door Stad en Ommelanden heeft Paolo vele 60 en 80 kilometer wegen veilig getrotseerd, om op grote en kleine basisscholen te geraken. Deze voorstelling voor de kleutergroepen wordt namens het Verkeers- en Vervoersberaad Groningen in het kader van de Verkeerswijzer aangeboden en blijkt in alle opzichten een voltreffer te zijn! Alle basisscholen hebben na afloop door juffen, meesters en directies een evaluatieformulier ingevuld. De resultaten ziet u hieronder! Als u Paolo de Zebratemmer een cijfer mocht geven voor de uitvoering en kwaliteit, welke
cijfer zou u als school geven?


Cijfer 7 Cijfer 8 Cijfer 8.5 Cijfer 9 Cijfer 9.5 Cijfer 10 Gemiddeld
1x 9x 2x 22x 1x 24x 9.2

Wat is uw algemene indruk van deze voorstelling?
Onvoldoende Matig Voldoende Goed Uitstekend Score in %
0 0 1x 9x 49x 83% uitstekend
 
Hebt u de indruk dat Paolo de Zebratemmer door zijn spel de kleuters beter wegwijs heeft
gemaakt in de wereld van de verkeersveiligheid (d.m.v. kennisoverdracht m.b.t.
belevingswereld en cognitieve niveau van kleuters )?

Nee Ja Score in %
0 59 100% met ja
 
Is Paolo de Zebratemmer van meerwaarde als voorlichtingsproduct voor kleuters in de Verkeerswijzer van de Provincie Groningen?
Nee Ja Score in %
0 59 100% met ja
 


Deel dit via social media:
Twitter Facebook LinkedIn E-mail

Spring Mix

Lars Behrenroth
in the mix for
www.alcomobilisme.nl

ZATfm in the Mix

Click and listen to......
ZATFM

Digital Radio Station

Guest-Deejay NOV22

DJ Virato

Nieuws


rss
Nederlands Deutsch
© 2023 Koop & Co - Realisatie: Slagkracht