De derde helft

promotie en voorlichtingsactiviteiten rijden onder invloed voor in de sportkantine, leeftijd 18 tot 58 jaar 

Rijden onder invloed (alcomobilisme) vormt een ernstige bedreiging voor de verkeersveiligheid. Iedereen weet dat en de jaarlijkse cijfers liegen er ook niet om. Bijna een kwart van alle verkeersdoden en gewonden zijn een direct gevolg van alcomobilisme. Op jaarbasis circa 100 dodelijke slachtoffers en 4000 (zwaar)gewonden! Maar is het tegengaan van alcomobilisme alleen een zaak voor de politie? Nee toch! Daar zijn wij toch allemaal verantwoordelijk voor! Controle kan immers ook uit sociale controle bestaan. Daarom is bijvoorbeeld de Derde Helft voor sportkantines ontwikkeld. Een promotie en voorlichtingsactiviteit die per stad, gemeente of provincie face-to-face en peer-to-peer kan worden ingezet. 
Dit om de gevaren en risico’s van rijden onder invloed beter bespreekbaar te maken tussen de sportverenigingen, hun leden en bezoekers.

Sportkantines die deelnemen in het kader van het project de Derde Helft krijgen naast een introductiegesprek met het bestuur en/of barcommissie, de beschikking over redactionele artikelen voor clubblad of website waarin verder wordt ingegaan op het voorkomen van rijden onder invloed en de belangrijke rol van de barmedewerkers en vrijwilligers. Daarnaast ontvangt men per sportvereniging een BOB promotiepakket (o.a. bierviltjes, pennen, folders  en posters). Promotiemedewerkers van het ZAT Projectenbureau zullen tijdens de derde helft minimaal 10 bezoekers per sportvereniging interviewen over alcomobilisme en de rol van de vereniging hierin. Hierbij wordt gekeken naar preventieve maatregelen die de clubs ondernemen en of de bezoekers van de sportverenigingen voldoende op de hoogte zijn de risico’s van rijden onder invloed. Deze bezoekers ontvangen na afloop van het interview een BOB attentie. Er wordt een uitgewerkt verslag gemaakt van deze enquête onder de bezoekers van de sportverenigingen en beschikbaar gesteld aan de opdrachtgevers (bijvoorbeeld een gemeente of provincie)

Ter afsluiting van de derde helft wordt gedurende een uur wordt door het ZAT Projectenbureau in het kader van voorlichting van rijden onder invloed een interactieve workshop en training georganiseerd om vrijwilligers en kantinebeheerders van sportverenigingen te leren omgaan met alcomobilisme vanuit de sportkantine. Hierbij wordt tevens risicovol gedrag in combinatie met asociaal gedrag en agressie in de kantine door overmatig alcoholgebruik behandeld. De workshop is uit de volgende componenten opgebouwd. A) welkom en introductie door presentatrice. B) tips en wetenswaardigheden over het voorkomen van alcomobilisme, signaleren en herkennen van negatief/positief gedrag, stimuleren van carpooling en taxivervoer vanuit de sportkantine en uitleg wetgeving. C) demonstratie met alcohol simulatiebrillen D) rollenspellen over rijden onder invloed en het stimuleren van carpooling en taxivervoer bij bezoekers die met alcohol op aanstalten maken om te gaan rijden. Diverse confronterende praktijkscènes worden door professionele acteurs nagespeeld. E) de Alcohol Kennis Afval Quiz. Vragen over alcohol in het verkeer, De winnaar of winnares krijgt een waarde cheque voor hun club. Alle deelnemende sportverenigingen ontvangen bovendien een certificaat van deelname

De workshop en training wordt geclusterd met een aantal sportverenigingen per stad, gemeente of provincie georganiseerd. 
Het ZAT Projectenbureau zorgt in overleg met de opdrachtgever voor de werving en acquisitie van de sportverenigingen. Dit geldt ook voor deelname aan de workshop (de formele afsluiting van de derde helft) 

Uitvoerend team

Promotiemedewerkers van het ZAT Projectenbureau
Acteurs en presentatoren van het ZAT Projectenbureau
Management ZAT Projectenbureau 

Meer informatie en reserveren

Tijdsduur de derde helft”: minimaal 3 en maximaal 6 maanden. 
Aantal sportverenigingen: per stad, gemeente of provincie: 10 tot 20 sportverenigingen.
Uitbreiding aantal sportverenigingen in overleg. 
Kosten: op aanvraag


*
* verplicht


Spring Mix

Lars Behrenroth
in the mix for
www.alcomobilisme.nl

ZATfm in the Mix

Click and listen to......
ZATFM

Digital Radio Station

Guest-Deejay NOV22

DJ Virato

Nieuws


rss
Nederlands Deutsch
© 2024 Koop & Co - Realisatie: Slagkracht